Jerry den Ambtman

portfolio

Beagle: in het kielzog van Darwin

art direction website, logo & huisstijl

Ontwerp van een dynamisch logo voor het cross-mediale project van de VPRO waarin de reis van Darwin met de Beagle 150 jaar later werd herbeleefd.
Het uitgangspunt van het logo is de manier waarop licht breekt wanneer het door water heen beweegt. Deze breking van het licht wordt gebruikt binnen het logo, maar kan ook gebruikt worden voor andere graphics, fotografie en video. De huisstijl is toegepast op televisie, online en in drukwerk.

→ beagle.vpro.nl